Cynnal Cymru - Sustain Wales

Description

Cynnal Cymru is a not-for-profit company consisting of individual members led by a Board of Directors. The objects of the Forum are to: promote sustainable development (SD); be a catalyst for change towards SD in all sectors of Welsh society; and act as a forum within Wales for the development, canvassing, exchange and dissemination of views, information and policies on SD. Membership is open to anyone who is resident in Wales, committed to sustainable development, and is 18 years old or even older. The work programme includes the following activities: Senior Influencers Seminar – building the capacity of present and future leaders of Wales on sustainable development (SD); Call to Action – organising discussion between the general public and recognised experts to promote SD in Wales; Critical Friend – providing advice to the Welsh Assembly Government and others on delivering SD; www.sustainwales.com – a searchable map of SD action across Wales including products to buy, community projects and public services; and to be launched in 2006 Outreach and Awareness Raising. To find out more visit the web site.

Cwmni annibynnol dielw yw Cynnal Cymru yn cynnwys aelodau unigol, yn cael ei arwain gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr etholedig. Amcanion Cynnal Cymru yw: hyrwyddo datblygu cynaladwy (DC); i sbarduno newid tuag ay DC o fewn pob sector o fywyd Cymru; gweithredu fel fforwm o fewn Cymru i feithrin, casglu, cyfnewid a dosrannu syniadau, gwybodaeth a pholisïau ar DdC. Mae’r aelodaeth yn agored i bawb sydd yn byw yng Nghymru, wedi ymroi i ddatblygu cynaladwy, yn 18 neu hyd yn oed yn hyn. Mae ein rhaglen waith yn cynnwys y gweithgareddau canlynol: Seminar Prif Ddylanwadau - cynyddu gallu arweinwyr Cymru heddiw ac yfory i ymwneud â Datblygiad Cynaliadwy (DC); I’r Gad - trefnu trafodaeth rhwng y cyhoedd ac arbenigwyr cydnabyddedig i hybu DC yng Nghymru; Cyfaill Beirniadol - darparu cyngor i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac eraill ar roi DC ar waith; www.sustainwales.com – map y mae modd ei archwilio o weithgarwch DC ar draws Cymru, gan gynnwys cynnyrch i’w prynu, prosiectau cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus. I’w lansio yn 2006: Cyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth. I ddarganfod rhagor ymwelwch â www.cynnalcymru.org

Contact

Tel: +44 (0) 29 2019 2021
Email: info@cynnalcymru.com & info@sustainwales.com
Web: www.cynnalcymru.com & www.sustainwales.com

Location

Cambrian Buildings,
Mount Stuart Square, Cardiff Bay,
Cardiff CF10 5FL
United Kingdom
Creation Date: 
Thursday, 21 March, 2013 - 17:15

Please mention the Green Guide when responding to this Listing.

If this listing needs updating, please email editor@greenguide.co.uk with details.